Marek Molęda - Miody Wowka realizuje projekt pn. „ODTWARZANIE GOSPODARCZEGO

DZIEDZICTWA REGIONU POPRZEZ KONTYNUACJĘ TRADYCJI ZAWODOWYCH, USŁUGOWYCH I

PRODUKCYJNYCH W ZAKRESIE BARTNICTWA”.

CELE PROJEKTU:

- Poprawa konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy

- Wzrost zdolności sprzedaży Wnioskodawcy

- Utworzenie przez Wnioskodawcę nowych miejsc pracy

- Wzmocnienie obecnej pozycji rynkowej Wnioskodawcy oraz pozyskanie nowych klientów i wejście

na nowe rynki zbytu

Rezultaty projektu:

-Liczba działań edukacyjnej w formie bezpośredniej - 2 szt.

-Liczba wprowadzonych produktów nowych dla firmy - 5 szt.

Wartość projektu: 317 620.27PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 209 138.74 PLN

expand_less