Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem w zakupów przez konsumentów.

§ 1
Definicje.
1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).
2. Ustawa – ustawa z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta.
3. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sprzedający – FHU Marek Molęda, ul. Dadleza 3/8, 10-687 Olsztyn, nr NIP 7431849844
6. Dostarczyciel – pracownik lub inny podmiot (działający w imieniu firmy kurierskiej) dokonujący dostaw produktów zakupionych w sklepie internetowym Sprzedającego.
7. Przedmiot sprzedaży - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sprzedającego.
8. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym Sprzedającego i której dotyczy umowa sprzedaży.
9. Karta produktu - pojedyncza podstrona w sklepie internetowym Sprzedającego, zawierająca informacje o wybranym produkcie.
10. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
11. Sklep – sklep internetowy Sprzedającego
12. Rejestracja – wypełnienie przez Kupującego formularza na stronnie sklepu Sprzedającego, w tym podanie danych osobowych i adresowych, niezbędnych do dokonania zakupów oraz dostawy produktów.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, z wykorzystaniem strony sklepu internetowego Sprzedającego, tj. www.miododajnia.pl.
14. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów oraz sposób dostawy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

15. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
16. Polityka prywatności – polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sprzedającego.

§ 2
Zasady ogólne.
1. Sprzedający, w ramach sklepu internetowego, prowadzi sprzedaż miodu i produktów pochodzenia pszczelarskiego.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Prezentowane na stronie internetowej opakowania oraz wygląd produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań oraz barwy naturalnego surowca, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.

§ 3
Składanie zamówień i zawarcie umowy.
1. Oferta ważna tylko na terenie Polski i krajów UE.
2. Zakupu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby prawne lub jednostka organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych.
3. Zamówienia można składać przez całą dobę, cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, będą rozpatrywane w dniu następnym, a złożone w dni wolne od pracy - w pierwszym dniu roboczym.

4. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy lub e-mailem na adres info@miodywowka.pl.&l